Terug

Voor de casemanager

Register casemanager

De register casemanager (Rccm® en Crov®) verzorgt de rol van de onafhankelijke procesbegeleider.

De in het RNVC register ingeschreven casemanager heeft als toegevoegde waarde dat hij/zij als geen ander in staat is om een werkgever te adviseren over de wijze waarop deze zijn financiële risico's voortkomend uit de sociale zekerheid beheersbaar kan maken en de schadelast voortkomend uit kosten van verzuim of (onverwachte) kosten van arbeidsongeschiktheid (WAO en WIA) kan verminderen.

De werkzaamheden van de casemanager kennen een zeker beroepsrisico. Indien de casemanager een fout maakt in de uitvoering van zijn/haar taak, dan kan de opdrachtgever aanzienlijke schade oplopen. Ter bescherming van de casemanager is er de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De verzekering voor de arbeidsdeskundige is uitgebreid met een dekking speciaal voor de zelfstandige casemanager. Lees meer over de uitgebreide dekking voor een reeks van werkzaamheden van de casemanager / arbeidsdeskundige.